Naar paginainhoud
Home > Experience > Philips Design

Philips Design: onderzoek via het Internet

Bij Philips Design heeft Dirk-Jan Hoets zich bezig gehouden met de vraag hoe het internet gebruikt kan worden om Usability onderzoek uit te voeren.

Startpagina van WebtesterDoor een onderzoek naar de begrijpbaarheid van grafische symbolen uit te voeren werd ervaring opgedaan met het testen via internet. Er waren twee internet versies: één in een afgeschermde omgeving, waarbij mensen in Amerika en Nederland de test afnamen en één die publiekelijk voor iedereen toegankelijk was. De resultaten van deze twee werden vergeleken met een versie op papier.

Na deze test werd een site voor het Philips Design Intranet opgezet (genaamd Webtester), waarin de (on)mogelijkeheden van dit soort onderzoek verder werden besproken en onderzocht.