Naar paginainhoud
Home > Portfolio > Ministerie van Rijkswaterstaat

Ministerie van Rijkswaterstaat: Advies ontwikkeling ramingssoftware

Werkzaamheden: Logo Ministerie van RijkswaterstaatAdvieswerk tijdens het ontwikkelingstraject van software voor kansberekeningen van bouwkundige constructies. Binnen dit geheel is aan Flipside gevraagd om als adviseur en beoordelaar op te treden, teneinde de voortgang en de kwaliteit van het geleverde te bewaken.
  • Beoordelen projectopzet, planning & testprogramma (alfa & bèta) & rapporteren bevindingen
  • Beoordelen functioneel ontwerp
  • Voorbereiden en uitvoeren Usability Test Interactie ontwerp
  • Beoordelen interactieontwerp
  • Begeleiden van en adviseren tijdens alfa & bèta test